• Ledige stillingar
  • Utleige Solund kyrkjetun
  • Kyrkjevalet 2015

Aktuelt

Gravplassane

Solund har tre gravplassar; Hersvik, Solund (Hardbakke) og Straumen. Og og ei g...

Ledige stillingar

Ledige stillingar i Solund sokn, Solund kommune Soknet har tre kyrkjer m...

Kyrkjetransport

Ikkje alle har bil eller nokon til å køyre seg til gudstenester. Derfor søkjer v...

Kalender


Les meir om ...

Utleige Solund kyrkjetun

Solund sokneråd leiger ut Solund kyrkjetun til møter, selskap med vidare.    Les meir...

Jubileumsskriftet "Solund kyrkje" 150 år

Jubileumsskriftet kom ut hausten 2010.  Skriftet er på 342 sider, 20 artiklar...   Les meir...